Rust en veiligheid

 

Veelvuldig wordt er gesproken over het gebrek aan normen en waarden in onze Nederlandse samenleving, welke deze ook mogen zijn. Veel mensen storen zich aan omgangsvormen of het gebrek daaraan, gedrag in het verkeer, in het openbaar vervoer, op het schoolplein, ... Zijn er dan geen verkeersregels meer of goede omgangsvormen? Natuurlijk wel. Het probleem is echter, dat iedereen die voor zichzelf lijkt in te vullen en daarbij eigen normen stelt. Daardoor ontstaat er onduidelijkheid en helaas soms ook ergernis. Op Basisschool Develhoek investeren we veel tijd in een klimaat dat wij voor de kinderen, de leerkrachten en de ouders belangrijk vinden. We waarborgen ten allen tijde rust en veiligheid in de school. Kinderen leren immers het best wanneer zij weten wat de afspraken zijn en zien dat deze bewaakt worden. Dit biedt namelijk een stuk duidelijkheid, iets wat kinderen doorgaans prettig vinden en waarderen. In de klassen zorgt de leerkracht voor een rustig, fijn werkklimaat. We vinden het gedrag van kinderen belangrijk en evalueren dagelijks wat er op school gebeurt. De veiligheid van uw kind is voor ons van groot belang. En dan hebben we het niet alleen over fysieke veiligheid, maar zeker zozeer over emotionele veiligheid. We weten dat pesten levenslange littekens kan veroorzaken. Om die reden treden we nadrukkelijk op wanneer dit gesignaleerd wordt. Pesters  -en hun ouders- hebben op school een gesprek met de directeur en er zijn sancties. Deze staan beschreven in ons pestprotocol. We vinden het belangrijk dat kinderen sociaal sterke personen zijn die voor zichzelf kunnen opkomen. Om die reden werken we in alle groepen met de Kanjertraining, een sociaal-emotioneel lesprogramma dat kinderen helpt om zich te weren tegen pestgedrag. U kunt hierover meer lezen op de website van de Kanjertraining: www.kanjertraining.nl

We maken gebruik van cookies om onze website optimaal te laten werken. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.