Modern onderwijs

 

De wereld verandert voortdurend. De manier waarop en waarmee kinderen informatie verwerken is anders dan 50 jaar geleden. Wij vinden dat een school kinderen -op gepaste en doordachte wijze- moet voorbereiden op de toekomst waar zij straks een deel van gaan uitmaken. Dit is niet alleen een voorbereiding op het middelbaar onderwijs, maar ook de tijd die daarna gaat komen. De eisen die aan de digitale vaardigheden gesteld worden zullen alleen maar toenemen. Hierbij denken we aan het verwerken van teksten en informatie (Word), het kunnen werken met programma’s als Excel of PowerPoint en het gericht kunnen zoeken naar informatie op het internet. Vanaf groep 1 werken we met computers in de klas en werken de kinderen op momenten met een iPad. Iedere groep heeft ook een digitaal schoolbord hangen waarop de leerkracht optimaal zijn lessen kan ondersteunen d.m.v. videomateriaal, afbeeldingen, rekentools, etc. De school heeft een 3D-printer waarmee kinderen leren werken. Vanaf groep 5 is er een leergang computervaardigheden waarbij de kinderen leren werken met programma’s als Word en PowerPoint. We zijn ervan overtuigd dat deze kennis nuttig is voor het latere leven van de kinderen. Op dit moment werken alle kinderen in de groepen 6 t/m 8 met Chromebooks in de klas. De voordelen van het werken met Chromebooks zijn onder meer: betere leerresultaten, direct inzicht in de leervoortgang en meer tijd voor instructie en remediëring. Daarnaast worden de motivatie en de concentratie van onze leerlingen aanzienlijk vergroot.  In de toekomst gaat de school zich ook richten op het nadrukkelijker gebruik van tablets in de groepen 1 t/m 4 en Chromebooks in de groepen 5. Gaan tablets en Chromebooks dan al het papier en de potloden en pennen vervangen op Basisschool Develhoek? Zeer zeker niet. We blijven een goed ontwikkeld handschrift zeer belangrijk vinden. Bovendien heeft de motorische handeling van het schrijven gunstige effecten op de beklijving van spellingsregels. Ook achten we het wenselijk dat onze leerlingen affiniteit houden met boeken ten gunste van het leesplezier. De devices worden op onze school duidelijk naast de boeken en schriften gebruikt, zeer illustratief voor een omschrijving die onze school zo goed vangt: 'The Best Of Both Worlds'.

We maken gebruik van cookies om onze website optimaal te laten werken. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.