Waar staan wij voor?

 

Basisschool Develhoek is een openbare basisschool gevestigd in de wijk Heer Oudelands Ambacht in Zwijndrecht. De school kent zo’n 440 leerlingen, verdeeld over 18 groepen*. Op Basisschool Develhoek wordt –zowel door ouders als leerkrachten– veel waarde gehecht aan rust en structuur. In een tijd dat kinderen meer dan voorgaande generaties worden geconfronteerd met een breed scala aan informatie en prikkels, zien wij het als onze taak om een leeromgeving te realiseren die rustig en veilig is voor kinderen. We zijn ervan overtuigd dat kinderen pas tot leren komen wanneer ze goed in hun vel zitten en trots zijn op zichzelf. Wij vinden het belangrijk dat kinderen -vanuit die rust en trots- veel leren en het maximale uit zichzelf halen. Ons accent ligt op het aanbod van de kernvakken rekenen, taal, lezen en spelling, en hechten we waarde aan goede resultaten, binnen de mogelijkheden van ieder kind. Ons onderwijs combineert traditionele aspecten met moderne componenten. We vinden het belangrijk dat we kinderen de juiste 'tools' meegeven om succesvol te kunnen functioneren in de steeds veranderende maatschappij. Om die reden kijken we voortdurend wat er in de samenleving speelt en hoe de ontwikkelingen op het gebied van technologie, internationalisering en omgangsvormen van invloed zijn op de basis die wij kinderen willen meegeven. We hebben daarom heel bewust gekozen om Engels onderwijs te geven vanaf groep 1. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen -naast goed schrijven- leren met een computer te werken en vaardig te worden met diverse programma’s en devices. Basisschool Develhoek is een school die zich het best laat omschrijven als ‘The Best Of Both Worlds’: enerzijds koesteren we bewezen en vertrouwde onderwijsconcepten; anderzijds omarmen we moderne en echt vooruitstrevende impulsen. Die samensmelting van ‘traditioneel’ en ‘inventiviteit’ is onze grote kracht.

* gebaseerd op gegevens 01-10-2021

We maken gebruik van cookies om onze website optimaal te laten werken. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.