+ groep en extra zorg

 

“If a child can’t learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn.”- I. Estrada

Op onze school telt iedere leerling mee en is iedereen even veel waard, of je nu heel goed kunt leren of wanneer het leren minder makkelijk verloopt. Leerlingen die met bepaalde vakgebieden wat meer moeite hebben worden zoveel mogelijk in de klas, door de eigen leerkracht begeleid. Waar nodig, wordt buiten de groep ondersteuning gegeven. Op Basisschool Develhoek werken we met goed doordachte groepsplannen, zodat iedere leerling de leerstof aangeboden krijgt op de manier die het beste bij hem of haar past. Op onze school wordt gedifferentieerd lesgegeven en gewerkt met drie instructieniveaus. De selectie hiervoor wordt gedaan op basis van de prestaties van de leerling. Deze niveaus zijn ook terug te vinden op de weektaak waaraan de leerlingen zelfstandig kunnen werken. Twee geschoolde Intern begeleiders (IB) hebben de supervisie over alle zorgleerlingen in de school. Regelmatig worden de vorderingen geëvalueerd en wordt de aanpak in de klas bijgesteld. Doel is altijd om zo hoog mogelijke, reële resultaten te behalen, passend bij de mogelijkheden van het kind. Het kind moet plezier hebben en houden in het leren. Dat vinden wij op school een belangrijke voorwaarde. We willen frustratie voorkomen. In overleg met ouders bespreken we de mogelijkheden om ook thuis extra te oefenen. Het gedifferentieerde werken biedt ook de mogelijkheid, voor kinderen waarvan het IQ hoog ligt, in de groep met verrijking en compacting aan de slag te gaan. De verrijking komt niet bovenop de leerstof maar als vervanging. De +Groep biedt de uitdaging voor wie dit extra werk niet genoeg is. De kinderen behouden hun compacte/verrijkte programma in de groep en daar bovenop wordt tijd vrijgemaakt om naar onze +Groep te gaan: The Lightning Learners. De +Groep wordt begeleid door de (hoog-)begaafden begeleider. Hierbij wordt gekozen voor taken uit een breed aanbod dat zich richt op verschillende vlakken en wordt waar mogelijk, top-down aangeboden: een vreemde taal, filosofie, projectgericht thema’s uitwerken, debatteren, creatieve denkvragen, onderzoek en ontwerp, coöperatief spel, science, leertechnieken oefenen, leren planmatig te werken, leren evalueren, sociale ontwikkeling (zoals echt samenwerken), zelfkennis, leren doorzetten, talenten ontdekken en ontwikkelen, en leren omgaan met begaafdheid. Op Basisschool Develhoek heeft leerkracht Ria Mik zich geschoold tot specialist hoogbegaafdheid. Zij coördineert het aanbod voor onze meer- en hoogbegaafde leerlingen. Vanuit haar vakkennis weet zij passende en unieke leerstof aan te bieden.

We maken gebruik van cookies om onze website optimaal te laten werken. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.